Legyen minden jobb / Művészet és humor a politikában

A Magyar Kétfarkú Kutya Párt egy főként street artos művész csoportból a magyar politikai élet résztvevőjévé és egyik meghatározó szereplőjévé vált, valós megoldásokat keresve az általuk felvetett társadalmi problémákra. Párttá válásuk önmagában is művészi performanszként fogható fel, emellett azonban lehetőséget biztosít számukra a szélesebb nyilvánossághoz való eljutásra. Vizuális megjelenésük következetesen őrzi azt az egyszerű és mindenki számára érthető vizuális jegyet, amely a street art sajátja. Ezáltal, áttörve a hatalomban való részvétel távoli, elitista szokásrendjét, az egyszerű embert képviselve, bárki számára megteremtve a demokratikus folyamatokba való beleszólás lehetőségét. A cél, minél több ember kezébe eszközt adni, aktivizálni, a bevonás révén közös cselekvésre késztetni az embereket, melynek nyomán változás érhető el. Jellegzetes humoruk pedig eszközzé válik, amelyen keresztül a tiltakozás létrejön.

Make everything great again / Art and humor in politics

The Hungarian Two-Tailed Dog Party has become a significant actor in Hungarian politics, mainly from a group of street artists, looking for real solutions to the problems they raised. Them becoming a party can be seen as an artistic performance in itself, but it also gives the opportunity to reach a wider audience. Their image consistently preserves the simple and easily accessible visual features of street art. This way, by breaking the distant, elitist order of power, they represent common people, and create the opportunity for anyone to take part in the in democratic processes. The goal is to give the means to as many as possible, to activate, and to make people act together through involvement, in order to achieve long-term impact. And their distinctive humour becomes the means by which protest is created.

https://diploma.mome.hu/2021/ma/gaman-zsuzsanna

Impresszum:

LEGYEN MINDEN JOBB

Gámán Zsuzsanna

Moholy-Nagy Művészeti Egyetem 2021

Témavezető: Gulyás Miklós

Konzulens: Kudász Gábor Arion

Grafikai munka: Kiss Barnabás